Χαλκίδα

27 Σεπτεμβρίου 202322 Σεπτεμβρίου 202306 Αυγούστου 202321 Ιουλίου 202318 Ιουλίου 202317 Ιουλίου 202328 Ιουνίου 202324 Ιουνίου 202321 Ιουνίου 202315 Ιουνίου 202308 Ιουνίου 202319 Μαΐου 202305 Απριλίου 202311 Μαρτίου 202304 Μαρτίου 202317 Φεβρουαρίου 202323 Ιανουαρίου 202306 Ιανουαρίου 202328 Σεπτεμβρίου 202217 Σεπτεμβρίου 202216 Σεπτεμβρίου 202210 Αυγούστου 202219 Ιουλίου 202208 Φεβρουαρίου 202212 Ιανουαρίου 202207 Οκτωβρίου 202120 Σεπτεμβρίου 202101 Σεπτεμβρίου 202120 Αυγούστου 202103 Μαΐου 202114 Απριλίου 202105 Φεβρουαρίου 2021