Παππάς Ανδρέας

23 Σεπτεμβρίου 202316 Σεπτεμβρίου 202315 Ιουλίου 202308 Ιουλίου 202301 Ιουλίου 202317 Ιουνίου 202302 Ιουνίου 202320 Μαΐου 202316 Μαΐου 202313 Μαΐου 202306 Μαΐου 202328 Απριλίου 202322 Απριλίου 202308 Απριλίου 202301 Απριλίου 202324 Μαρτίου 202318 Μαρτίου 202311 Μαρτίου 202304 Μαρτίου 202324 Φεβρουαρίου 202318 Φεβρουαρίου 202311 Φεβρουαρίου 202304 Φεβρουαρίου 202328 Ιανουαρίου 202321 Ιανουαρίου 202314 Ιανουαρίου 202312 Ιανουαρίου 202307 Ιανουαρίου 202330 Δεκεμβρίου 202223 Δεκεμβρίου 202210 Δεκεμβρίου 202203 Δεκεμβρίου 202226 Νοεμβρίου 202219 Νοεμβρίου 2022