Ρουμανία

01 Δεκεμβρίου 202228 Νοεμβρίου 202224 Μαρτίου 202223 Φεβρουαρίου 202205 Ιανουαρίου 202211 Νοεμβρίου 202104 Νοεμβρίου 202114 Μαΐου 202127 Απριλίου 202003 Απριλίου 202016 Ιανουαρίου 202010 Νοεμβρίου 201930 Ιουλίου 201926 Μαΐου 201907 Μαΐου 201908 Απριλίου 201904 Μαρτίου 201927 Φεβρουαρίου 201926 Φεβρουαρίου 201925 Φεβρουαρίου 201921 Φεβρουαρίου 201918 Φεβρουαρίου 201915 Φεβρουαρίου 201914 Φεβρουαρίου 201913 Φεβρουαρίου 201912 Φεβρουαρίου 201911 Φεβρουαρίου 201908 Φεβρουαρίου 201907 Φεβρουαρίου 201906 Φεβρουαρίου 201905 Φεβρουαρίου 201904 Φεβρουαρίου 201931 Ιανουαρίου 2019