Τήνιος Πλάτωνας

29 Ιουλίου 202331 Μαΐου 202308 Απριλίου 202313 Μαΐου 202124 Δεκεμβρίου 202019 Σεπτεμβρίου 202022 Αυγούστου 202017 Ιουλίου 202020 Ιουνίου 202002 Μαΐου 202007 Μαρτίου 202018 Φεβρουαρίου 202016 Σεπτεμβρίου 201914 Αυγούστου 201906 Ιουλίου 201918 Ιουνίου 201912 Ιουνίου 201920 Μαΐου 201912 Μαρτίου 201920 Φεβρουαρίου 201906 Φεβρουαρίου 201921 Ιανουαρίου 201924 Δεκεμβρίου 201809 Νοεμβρίου 201811 Οκτωβρίου 201824 Σεπτεμβρίου 201811 Αυγούστου 201806 Ιουλίου 201829 Απριλίου 201820 Μαρτίου 201801 Φεβρουαρίου 201828 Δεκεμβρίου 201715 Οκτωβρίου 2017