Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

19 Μαΐου 202120 Δεκεμβρίου 202007 Αυγούστου 202016 Ιουλίου 202021 Απριλίου 202008 Ιανουαρίου 202013 Δεκεμβρίου 201918 Οκτωβρίου 201902 Ιουλίου 201920 Ιουνίου 201914 Δεκεμβρίου 201810 Ιουλίου 201821 Οκτωβρίου 201608 Οκτωβρίου 201602 Δεκεμβρίου 201423 Οκτωβρίου 201402 Ιουνίου 2014