συντριβή αεροσκάφους

29 Οκτωβρίου 201814 Οκτωβρίου 201802 Οκτωβρίου 201824 Σεπτεμβρίου 201810 Σεπτεμβρίου 201806 Αυγούστου 201801 Αυγούστου 201818 Μαΐου 201813 Φευρουαρίου 201814 Δεκεμβρίου 2017