διάρρηξη

12 Σεπτεμβρίου 202303 Σεπτεμβρίου 202307 Αυγούστου 202329 Ιουλίου 202324 Ιουλίου 202312 Ιουλίου 202311 Μαΐου 202328 Απριλίου 202324 Απριλίου 202317 Απριλίου 202314 Απριλίου 202313 Απριλίου 202312 Απριλίου 202307 Απριλίου 202328 Φεβρουαρίου 202306 Ιανουαρίου 202302 Δεκεμβρίου 202226 Οκτωβρίου 202213 Σεπτεμβρίου 202209 Μαΐου 202223 Μαρτίου 202222 Νοεμβρίου 202107 Σεπτεμβρίου 202123 Αυγούστου 202116 Ιουνίου 202115 Ιουνίου 202105 Μαΐου 202105 Ιανουαρίου 202106 Νοεμβρίου 202006 Οκτωβρίου 202007 Σεπτεμβρίου 202004 Σεπτεμβρίου 202002 Σεπτεμβρίου 202025 Αυγούστου 202024 Αυγούστου 202023 Αυγούστου 2020