Δήμητρα Σκούφου

22 Σεπτεμβρίου 202318 Σεπτεμβρίου 202303 Σεπτεμβρίου 202319 Αυγούστου 202317 Ιουλίου 202304 Ιουλίου 202329 Ιουνίου 202328 Ιουνίου 202323 Ιουνίου 202320 Ιουνίου 202313 Ιουνίου 202311 Ιουνίου 202310 Ιουνίου 202307 Ιουνίου 202326 Μαΐου 202320 Μαΐου 202319 Μαΐου 202317 Μαΐου 202308 Μαΐου 202305 Μαΐου 202324 Απριλίου 202318 Απριλίου 202315 Απριλίου 202314 Απριλίου 202311 Απριλίου 202306 Απριλίου 202302 Απριλίου 202323 Μαρτίου 202311 Μαρτίου 202308 Μαρτίου 202328 Φεβρουαρίου 202323 Φεβρουαρίου 202321 Φεβρουαρίου 202318 Φεβρουαρίου 202315 Φεβρουαρίου 202314 Φεβρουαρίου 2023