πρόστιμο

06 Νοεμβρίου 201818 Οκτωβρίου 201809 Οκτωβρίου 201829 Σεπτεμβρίου 201828 Σεπτεμβρίου 201825 Σεπτεμβρίου 201810 Σεπτεμβρίου 201809 Σεπτεμβρίου 201805 Σεπτεμβρίου 201830 Αυγούστου 201829 Αυγούστου 201820 Αυγούστου 201817 Αυγούστου 201809 Αυγούστου 201803 Αυγούστου 201801 Αυγούστου 201810 Ιουνίου 2018