πρόστιμο

29 Ιουλίου 202215 Ιουλίου 202214 Ιουνίου 202203 Ιουνίου 202213 Μαΐου 202219 Απριλίου 202215 Απριλίου 202228 Μαρτίου 202224 Μαρτίου 202223 Μαρτίου 202222 Μαρτίου 202223 Φεβρουαρίου 202202 Φεβρουαρίου 202231 Ιανουαρίου 202218 Ιανουαρίου 202217 Ιανουαρίου 202213 Ιανουαρίου 202212 Ιανουαρίου 202211 Ιανουαρίου 202207 Ιανουαρίου 202224 Δεκεμβρίου 202102 Δεκεμβρίου 202130 Νοεμβρίου 202123 Σεπτεμβρίου 202126 Αυγούστου 202103 Αυγούστου 202109 Ιουνίου 202114 Μαΐου 202112 Μαΐου 2021