πρόστιμο

05 Απριλίου 202122 Μαρτίου 202105 Μαρτίου 202108 Φεβρουαρίου 202107 Φεβρουαρίου 202101 Φεβρουαρίου 202105 Ιανουαρίου 202129 Δεκεμβρίου 202019 Δεκεμβρίου 202016 Δεκεμβρίου 202011 Δεκεμβρίου 202018 Νοεμβρίου 202002 Οκτωβρίου 202001 Οκτωβρίου 202026 Σεπτεμβρίου 202019 Σεπτεμβρίου 202001 Σεπτεμβρίου 202029 Αυγούστου 202021 Αυγούστου 202027 Μαΐου 202005 Μαΐου 202029 Απριλίου 202020 Απριλίου 202009 Απριλίου 202011 Φεβρουαρίου 202003 Φεβρουαρίου 202017 Ιανουαρίου 202018 Νοεμβρίου 201904 Νοεμβρίου 201931 Οκτωβρίου 201925 Οκτωβρίου 201903 Οκτωβρίου 2019