Ιβάν Σαββίδης

31 Μαΐου 202328 Μαρτίου 202324 Μαρτίου 202316 Φεβρουαρίου 202318 Νοεμβρίου 202221 Οκτωβρίου 202218 Αυγούστου 202212 Απριλίου 202211 Απριλίου 202217 Μαρτίου 202224 Φεβρουαρίου 202207 Φεβρουαρίου 202229 Απριλίου 202031 Ιανουαρίου 202030 Ιανουαρίου 202025 Ιανουαρίου 202017 Ιανουαρίου 202010 Ιανουαρίου 202003 Δεκεμβρίου 201919 Νοεμβρίου 201910 Νοεμβρίου 201926 Οκτωβρίου 201927 Σεπτεμβρίου 201928 Ιουλίου 201905 Μαρτίου 201930 Οκτωβρίου 201820 Οκτωβρίου 201813 Οκτωβρίου 201811 Οκτωβρίου 201807 Οκτωβρίου 201828 Σεπτεμβρίου 201827 Σεπτεμβρίου 201824 Σεπτεμβρίου 201821 Σεπτεμβρίου 2018