Υπουργικο Συμβούλιο

05 Νοεμβρίου 201817 Οκτωβρίου 201816 Οκτωβρίου 201815 Οκτωβρίου 201831 Αυγούστου 201829 Αυγούστου 201803 Απριλίου 2018