Νομπέλ Ειρήνης

30 Ιανουαρίου 202109 Οκτωβρίου 202011 Οκτωβρίου 201912 Φεβρουαρίου 201908 Φεβρουαρίου 201904 Φεβρουαρίου 201926 Ιανουαρίου 201924 Ιανουαρίου 201917 Δεκεμβρίου 201810 Δεκεμβρίου 201808 Οκτωβρίου 201805 Οκτωβρίου 201801 Οκτωβρίου 201801 Μαΐου 201814 Οκτωβρίου 201726 Ιουνίου 201701 Μαρτίου 201631 Ιανουαρίου 201602 Οκτωβρίου 201516 Σεπτεμβρίου 201511 Οκτωβρίου 201410 Οκτωβρίου 201403 Οκτωβρίου 201415 Μαΐου 201431 Ιανουαρίου 201429 Ιανουαρίου 201414 Οκτωβρίου 201311 Οκτωβρίου 2013