Δήμος Αθηναίων

28 Νοεμβρίου 202216 Νοεμβρίου 202215 Νοεμβρίου 202229 Οκτωβρίου 202226 Οκτωβρίου 202211 Οκτωβρίου 202223 Σεπτεμβρίου 202216 Σεπτεμβρίου 202217 Αυγούστου 202203 Αυγούστου 202221 Ιουλίου 202207 Ιουνίου 202230 Μαΐου 202211 Απριλίου 202229 Μαρτίου 202221 Φεβρουαρίου 202227 Ιανουαρίου 202211 Ιανουαρίου 202229 Δεκεμβρίου 202123 Δεκεμβρίου 202110 Νοεμβρίου 202103 Νοεμβρίου 202119 Οκτωβρίου 202111 Οκτωβρίου 202129 Ιουλίου 202113 Ιουλίου 202131 Μαΐου 202106 Απριλίου 202125 Ιανουαρίου 202117 Ιανουαρίου 202114 Ιανουαρίου 202105 Ιανουαρίου 202131 Δεκεμβρίου 202010 Δεκεμβρίου 202030 Νοεμβρίου 2020