Δήμος Αθηναίων

05 Νοεμβρίου 201802 Νοεμβρίου 201801 Νοεμβρίου 201829 Οκτωβρίου 201825 Οκτωβρίου 201819 Οκτωβρίου 201818 Οκτωβρίου 201816 Οκτωβρίου 201810 Οκτωβρίου 201807 Οκτωβρίου 201824 Σεπτεμβρίου 201817 Σεπτεμβρίου 201814 Σεπτεμβρίου 201813 Σεπτεμβρίου 201812 Σεπτεμβρίου 201810 Σεπτεμβρίου 201814 Αυγούστου 201810 Αυγούστου 201806 Αυγούστου 201814 Δεκεμβρίου 2017