Νέα Δημοκρατία

24 Μαρτίου 202005 Φεβρουαρίου 202010 Ιανουαρίου 202009 Ιανουαρίου 202017 Δεκεμβρίου 201912 Δεκεμβρίου 201930 Νοεμβρίου 201929 Νοεμβρίου 201901 Νοεμβρίου 201917 Οκτωβρίου 201904 Οκτωβρίου 201927 Σεπτεμβρίου 201926 Σεπτεμβρίου 201917 Σεπτεμβρίου 201916 Σεπτεμβρίου 201927 Αυγούστου 201909 Αυγούστου 201927 Ιουλίου 201924 Ιουλίου 2019