Νέα Δημοκρατία

19 Μαΐου 201915 Μαΐου 201912 Μαΐου 201911 Μαΐου 201909 Μαΐου 201905 Μαΐου 201904 Μαΐου 201901 Μαΐου 201920 Απριλίου 201914 Απριλίου 201913 Απριλίου 201912 Απριλίου 201909 Απριλίου 201906 Απριλίου 2019