Νέα Δημοκρατία

23 Μαΐου 202321 Μαΐου 202306 Μαΐου 202304 Μαΐου 202303 Μαΐου 202329 Απριλίου 202327 Απριλίου 202325 Απριλίου 202323 Απριλίου 202320 Απριλίου 202308 Απριλίου 202306 Απριλίου 202305 Απριλίου 202303 Απριλίου 202301 Απριλίου 202329 Μαρτίου 202328 Μαρτίου 202324 Μαρτίου 202312 Μαρτίου 202311 Μαρτίου 202310 Μαρτίου 202328 Φεβρουαρίου 202327 Φεβρουαρίου 202311 Φεβρουαρίου 202309 Φεβρουαρίου 202308 Φεβρουαρίου 202307 Φεβρουαρίου 202304 Φεβρουαρίου 202303 Φεβρουαρίου 202302 Φεβρουαρίου 202301 Φεβρουαρίου 2023