Γαλλία

23 Δεκεμβρίου 201922 Δεκεμβρίου 201919 Δεκεμβρίου 201917 Δεκεμβρίου 201916 Δεκεμβρίου 201912 Δεκεμβρίου 201911 Δεκεμβρίου 201909 Δεκεμβρίου 201904 Δεκεμβρίου 201902 Δεκεμβρίου 201928 Νοεμβρίου 201926 Νοεμβρίου 201923 Νοεμβρίου 201920 Νοεμβρίου 201919 Νοεμβρίου 201918 Νοεμβρίου 201916 Νοεμβρίου 201928 Οκτωβρίου 201925 Οκτωβρίου 201923 Οκτωβρίου 201918 Οκτωβρίου 201912 Οκτωβρίου 201905 Οκτωβρίου 201929 Σεπτεμβρίου 201927 Σεπτεμβρίου 201925 Σεπτεμβρίου 2019