Γαλλία

23 Μαρτίου 202021 Μαρτίου 202003 Μαρτίου 202026 Φεβρουαρίου 202020 Φεβρουαρίου 202014 Φεβρουαρίου 202012 Φεβρουαρίου 202024 Ιανουαρίου 202017 Ιανουαρίου 202016 Ιανουαρίου 202008 Ιανουαρίου 202007 Ιανουαρίου 202003 Ιανουαρίου 202027 Δεκεμβρίου 201925 Δεκεμβρίου 201923 Δεκεμβρίου 201922 Δεκεμβρίου 201919 Δεκεμβρίου 201917 Δεκεμβρίου 201916 Δεκεμβρίου 201912 Δεκεμβρίου 201911 Δεκεμβρίου 201909 Δεκεμβρίου 201904 Δεκεμβρίου 201902 Δεκεμβρίου 201928 Νοεμβρίου 201926 Νοεμβρίου 201923 Νοεμβρίου 2019