Μετά τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, το πολιτικό τοπίο στη Γαλλία φαίνεται κατακερματισμένο και δίχως απόλυτη πλειοψηφία. Η σύνθεση και το χρονοδιάγραμμα σχηματισμού κυβέρνησης παραμένουν σε φάση ασάφειας.

Ο επόμενος πρωθυπουργός και η κυβέρνηση είναι επίσης πιθανό να βασιστούν στην εύθραυστη κοινοβουλευτική υποστήριξη. Η χάραξη οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής προβλέπεται δύσκολη. Σημαντικές καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών προοπτικών σε σχέση με τις τρέχουσες προσδοκίες θα μπορούσαν να έχουν πιστωτικές επιπτώσεις για τη Γαλλία.

Ο κίνδυνος σημαντικής αλλαγής στην ευρωπαϊκή, εξωτερική και κλιματική πολιτική της Γαλλίας παραμένει χαμηλός. Υπάρχει όμως αβεβαιότητα σχετικά με τη σύνθεση και το χρονοδιάγραμμα του μελλοντικού σχηματισμού κυβέρνησης.

Μετά τη μεταβατική περίοδο με τον Ατάλ, η επόμενη κυβέρνηση  πιθανότατα θα υποστηριχθεί μόνο από μια μειοψηφία των μελών της Εθνοσυνέλευσης. Οι επιλογές συνασπισμού θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη συμμαχία «Nouveau Front Populaire» ή την πρώην προεδρική πλειοψηφία και τα κεντροαριστερά/αριστερά κόμματα.

Σε σύγκριση με το πρώην νομοθετικό σώμα, η επόμενη κυβέρνηση μειοψηφίας θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερο κίνδυνο ψήφου «μη εμπιστοσύνης» στην Εθνοσυνέλευση, δεδομένου του νέου πολιτικού τοπίου. Ο γάλλος πρόεδρος Μακρόν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν θα μπορεί να προκηρύξει νέες εκλογές μέχρι τις 9 Ιουνίου 2025.

Ως εκ τούτου, η Γαλλία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τουλάχιστον ένα χρόνο αβεβαιότητας με πολιτική και κυβερνητική αστάθεια λόγω της εύθραυστης κοινοβουλευτικής υποστήριξης. Η οικονομική και δημοσιονομική πολιτική είναι πιθανόν να καταλήξει σε αδιέξοδο ενώ τα επερχόμενα δημοσιονομικά γεγονότα είναι βασικά για τη δημοσιονομική πορεία της.

Τα περιθώρια ελιγμών της επόμενης κυβέρνησης είναι πιθανό να περιοριστούν όσον αφορά την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική, δεδομένης της αναμενόμενης έλλειψης μεγάλης κοινοβουλευτικής υποστήριξης και του κινδύνου ψήφου «μη εμπιστοσύνης» στην Εθνοσυνέλευση.

Η κατάργηση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2023 φαίνεται απίθανη, αλλά οι προσαρμογές σε αυτήν δεν μπορούν να αποκλειστούν με την υποστήριξη της πλειοψηφίας των νεοεκλεγέντων μελών της Εθνοσυνέλευσης.

Παράλληλα σύμφωνα με τους νέους κανόνες της ΕΕ, η Γαλλία θα πρέπει να παρουσιάσει το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό διαρθρωτικό της σχέδιο έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Οι επόμενοι μήνες θα είναι καθοριστικοί για την προετοιμασία του προϋπολογισμού του 2025.

Η ικανότητα της Γαλλίας να εφαρμόσει τη δημοσιονομική εξυγίανση και το πρόγραμμα οικονομικών της μεταρρυθμίσεων είναι πιθανό να κολλήσει για τουλάχιστον ένα χρόνο.

Η σύνθεση της Εθνοσυνέλευσης θα πρέπει να επιτρέπει την ευρεία πολιτική συνέχεια στους τρεις ακόλουθους τομείς:

1) Η στάση της Γαλλίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ενωσης και η συνοχή του γαλλογερμανικού άξονα.

2) Η εξωτερική πολιτική της Γαλλίας, συμπεριλαμβανομένης της θέσης της στο ΝΑΤΟ και της υποστήριξής της στην Ουκρανία και

3) Οι πολιτικές της Γαλλίας για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της επιδίωξης της εθνικής στρατηγικής της για χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

Ο Mehdi Fadli είναι Senior Vice President, Sector Lead Global Sovereign Ratings στη Morningstar DBRS. Η Nichola James είναι Managing Director – Global Sovereign Ratings στη Morningstar DBRS.

Το άρθρο αποτελεί σύνοψη εκτενέστερης ανάλυσης της DBRS Morningstar