Καρατράντος Τριαντάφυλλος

05 Ιανουαρίου 202328 Δεκεμβρίου 202206 Αυγούστου 202214 Ιανουαρίου 202230 Δεκεμβρίου 202128 Αυγούστου 202117 Μαρτίου 202104 Μαρτίου 202114 Ιανουαρίου 202128 Δεκεμβρίου 202017 Δεκεμβρίου 202003 Δεκεμβρίου 202011 Νοεμβρίου 202004 Νοεμβρίου 202030 Οκτωβρίου 202019 Οκτωβρίου 202013 Οκτωβρίου 202025 Σεπτεμβρίου 202014 Σεπτεμβρίου 202025 Αυγούστου 202007 Αυγούστου 202005 Αυγούστου 202011 Ιουνίου 202005 Μαΐου 202009 Απριλίου 202026 Μαρτίου 202017 Μαρτίου 202011 Μαρτίου 202021 Φεβρουαρίου 202024 Ιανουαρίου 202014 Ιανουαρίου 202009 Ιανουαρίου 202027 Δεκεμβρίου 201925 Νοεμβρίου 201929 Οκτωβρίου 201914 Οκτωβρίου 2019