Καρατράντος Τριαντάφυλλος

19 Μαρτίου 201912 Μαρτίου 201928 Φεβρουαρίου 201916 Φεβρουαρίου 201908 Φεβρουαρίου 201925 Ιανουαρίου 201923 Ιανουαρίου 201908 Ιανουαρίου 201919 Δεκεμβρίου 201805 Δεκεμβρίου 201822 Νοεμβρίου 201814 Νοεμβρίου 201829 Οκτωβρίου 201817 Οκτωβρίου 201809 Οκτωβρίου 201808 Οκτωβρίου 201804 Οκτωβρίου 201814 Σεπτεμβρίου 201810 Σεπτεμβρίου 201831 Αυγούστου 201824 Αυγούστου 201820 Αυγούστου 201817 Αυγούστου 201811 Αυγούστου 201831 Ιουλίου 201825 Ιουλίου 201811 Ιουλίου 201829 Ιουνίου 201828 Φεβρουαρίου 201825 Ιανουαρίου 201803 Ιανουαρίου 201801 Δεκεμβρίου 201706 Νοεμβρίου 201723 Οκτωβρίου 201717 Οκτωβρίου 201711 Οκτωβρίου 2017