θανατική ποινή

19 Σεπτεμβρίου 201926 Ιουλίου 201925 Ιουλίου 201917 Ιουνίου 201919 Μαρτίου 201915 Νοεμβρίου 201827 Οκτωβρίου 201811 Οκτωβρίου 201810 Οκτωβρίου 201821 Αυγούστου 201819 Μαρτίου 201802 Νοεμβρίου 201716 Ιουλίου 201703 Μαΐου 201730 Ιουλίου 201622 Ιουλίου 201616 Μαΐου 201606 Απριλίου 201621 Νοεμβρίου 201517 Αυγούστου 201513 Αυγούστου 201529 Μαΐου 201511 Μαΐου 201530 Απριλίου 201520 Απριλίου 201518 Δεκεμβρίου 201429 Οκτωβρίου 201420 Οκτωβρίου 201409 Οκτωβρίου 201423 Ιουλίου 201430 Μαΐου 201430 Οκτωβρίου 2013