Γενική Συνέλευση ΟΗΕ

28 Σεπτεμβρίου 201826 Σεπτεμβρίου 201825 Σεπτεμβρίου 201824 Σεπτεμβρίου 201821 Σεπτεμβρίου 2018