κατάπαυση πυρός

13 Μαΐου 202101 Δεκεμβρίου 202023 Οκτωβρίου 202002 Οκτωβρίου 202021 Αυγούστου 202017 Οκτωβρίου 201929 Ιανουαρίου 201913 Δεκεμβρίου 201809 Ιουλίου 201722 Ιανουαρίου 201510 Οκτωβρίου 201405 Σεπτεμβρίου 2014