Ευρωπαϊκή Επιτροπή

28 Μαΐου 202027 Μαΐου 202027 Νοεμβρίου 201922 Νοεμβρίου 201927 Σεπτεμβρίου 201912 Σεπτεμβρίου 201919 Αυγούστου 2019