Ευρωπαϊκή Επιτροπή

30 Μαρτίου 201913 Μαρτίου 201928 Φεβρουαρίου 201927 Φεβρουαρίου 201929 Ιανουαρίου 201916 Ιανουαρίου 201914 Ιανουαρίου 201908 Ιανουαρίου 201910 Δεκεμβρίου 201826 Νοεμβρίου 201814 Νοεμβρίου 201807 Νοεμβρίου 201806 Νοεμβρίου 201804 Οκτωβρίου 201824 Σεπτεμβρίου 201817 Σεπτεμβρίου 201811 Σεπτεμβρίου 201822 Αυγούστου 201810 Αυγούστου 201818 Μαΐου 201816 Μαΐου 2018