Ευρωπαϊκή Επιτροπή

14 Ιουλίου 202203 Ιανουαρίου 202218 Νοεμβρίου 202005 Νοεμβρίου 202028 Μαΐου 202027 Μαΐου 202027 Νοεμβρίου 201922 Νοεμβρίου 201927 Σεπτεμβρίου 201912 Σεπτεμβρίου 201919 Αυγούστου 201930 Μαρτίου 201913 Μαρτίου 201928 Φεβρουαρίου 201927 Φεβρουαρίου 201929 Ιανουαρίου 201916 Ιανουαρίου 201914 Ιανουαρίου 201908 Ιανουαρίου 201910 Δεκεμβρίου 201826 Νοεμβρίου 201814 Νοεμβρίου 201807 Νοεμβρίου 201806 Νοεμβρίου 201804 Οκτωβρίου 201824 Σεπτεμβρίου 201817 Σεπτεμβρίου 201811 Σεπτεμβρίου 201822 Αυγούστου 201810 Αυγούστου 2018