Ευρωπαϊκή Επιτροπή

16 Ιανουαρίου 201914 Ιανουαρίου 201908 Ιανουαρίου 201910 Δεκεμβρίου 201826 Νοεμβρίου 201814 Νοεμβρίου 201807 Νοεμβρίου 201806 Νοεμβρίου 201804 Οκτωβρίου 201824 Σεπτεμβρίου 201817 Σεπτεμβρίου 201811 Σεπτεμβρίου 201822 Αυγούστου 201810 Αυγούστου 201818 Μαΐου 201816 Μαΐου 201811 Απριλίου 201825 Μαρτίου 2018