Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την πρόληψη και προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωναϊού COVID-19, κατά την με αριθμό 3708/15.3.2020 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Τ. Π. & Δανείων (ΦΕΚ 863/Β/15-03-2020) αποφασίστηκε ο περιορισμός της λειτουργίας του Οργανισμού, με αντίστοιχη μείωση των ωρών προσέλευσης του συναλλασσόμενου κοινού στην Κ.Υ. και τα Καταστήματα, αποκλειστικά για την παροχή των άκρως απαραίτητων υπηρεσιών και ειδικότερα:

α. Τη σύσταση χρηματικών εγγυοδοτικών παρακαταθηκών, ιδίως αποφυλακίσεων, καθώς και άλλων υποχρεωτικών παρακαταθηκών που αποδεδειγμένα πρέπει να συσταθούν λόγω λήξης προθεσμιών.

β. Τις αναλήψεις καταθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των διατραπεζικών μεταφορών πιστώσεων (DCT).

γ. Την επίσκεψη στις θυρίδες.

Κατόπιν αυτού, γνωστοποιούνται τα ακόλουθα :

1. Για τις ανωτέρω συναλλαγές περιορίζονται οι ώρες προσέλευσης κοινού στο Τ. Π. & Δανείων στις ώρες 10:00-13:00 ημερησίως.

2. Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης. Η επικοινωνία για τον καθορισμό της συνάντησης του συναλλασσόμενου ή του νομίμου εκπροσώπου με την Υπηρεσία, θα πραγματοποιείται μέσω αποστολής έγγραφου αιτήματος (fax), αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.

3. Οι Υπηρεσίες θα λαμβάνουν τα λοιπά αιτήματα των συναλλασσομένων μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά. Υποχρεωτικά στο email του ο συναλλασσόμενος θα αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του (email και τηλέφωνο).

4. Οι συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (www.tpd.gr), καθώς και στην είσοδο της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Καταστημάτων, με μέριμνα των αρμόδιων Υπηρεσιών.

5. Οι συναλλαγές στα Γραφεία Παρακαταθηκών στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 της απόφασης με αριθμ. ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020 «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 858 Β΄14/3/2020).

6. Οι συστάσεις των τελωνειακών παρακαταθηκών στα Τελωνεία θα γίνονται σύμφωνα με τα ισχύοντα και τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 της απόφασης με αριθμ. ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020 «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 858 Β΄14/3/2020).

Για την λήψη περαιτέρω μέτρων με σκοπό την περιορισμό της διασποράς του κορωναϊού COVID-19, το συναλλασσόμενο κοινό θα ενημερώνεται άμεσα από την ιστοσελίδα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (www.tpd.gr).

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από