Ουάσιγκτον

18 Ιανουαρίου 202124 Δεκεμβρίου 201829 Οκτωβρίου 201817 Οκτωβρίου 201719 Σεπτεμβρίου 201713 Σεπτεμβρίου 201723 Ιουνίου 201721 Απριλίου 201702 Μαρτίου 201722 Ιανουαρίου 201720 Ιανουαρίου 201707 Οκτωβρίου 201615 Ιουνίου 201615 Απριλίου 201614 Απριλίου 201601 Απριλίου 201631 Μαρτίου 201605 Μαρτίου 201604 Μαρτίου 201625 Ιανουαρίου 201623 Ιανουαρίου 201625 Σεπτεμβρίου 201523 Σεπτεμβρίου 201515 Ιουλίου 201523 Μαΐου 201522 Μαΐου 201521 Μαΐου 201520 Μαΐου 201522 Απριλίου 201515 Απριλίου 201507 Απριλίου 201504 Απριλίου 201527 Μαρτίου 201513 Μαρτίου 2015