Νεπάλ

26 Δεκεμβρίου 202003 Νοεμβρίου 201904 Φεβρουαρίου 201911 Σεπτεμβρίου 201808 Σεπτεμβρίου 201828 Οκτωβρίου 201724 Φεβρουαρίου 201616 Ιουνίου 201515 Μαΐου 201513 Μαΐου 201512 Μαΐου 201505 Μαΐου 201504 Μαΐου 201503 Μαΐου 201502 Μαΐου 201501 Μαΐου 201530 Απριλίου 201529 Απριλίου 201528 Απριλίου 201527 Απριλίου 2015