αυξήσεις

10 Αυγούστου 202222 Ιουνίου 202221 Ιουνίου 202201 Ιουνίου 202224 Μαΐου 202220 Μαΐου 202217 Μαΐου 202204 Μαΐου 202229 Απριλίου 202228 Απριλίου 202226 Απριλίου 202208 Απριλίου 202215 Μαρτίου 202204 Φεβρουαρίου 202223 Δεκεμβρίου 202122 Δεκεμβρίου 202111 Νοεμβρίου 202106 Οκτωβρίου 202129 Σεπτεμβρίου 202128 Σεπτεμβρίου 202121 Σεπτεμβρίου 202103 Σεπτεμβρίου 202103 Αυγούστου 202102 Αυγούστου 202107 Ιουνίου 202118 Μαΐου 202108 Μαρτίου 202103 Μαρτίου 202106 Φεβρουαρίου 202131 Δεκεμβρίου 202022 Ιουνίου 202016 Μαΐου 202009 Ιανουαρίου 2020