ΑΕΛ

30 Ιανουαρίου 202123 Ιανουαρίου 202124 Νοεμβρίου 202029 Οκτωβρίου 202024 Οκτωβρίου 202006 Αυγούστου 202017 Ιανουαρίου 202005 Οκτωβρίου 201925 Ιουλίου 201908 Δεκεμβρίου 201808 Νοεμβρίου 201825 Οκτωβρίου 201811 Οκτωβρίου 201830 Σεπτεμβρίου 201802 Σεπτεμβρίου 201811 Δεκεμβρίου 201706 Φεβρουαρίου 201631 Ιουλίου 2014