Ντάλης Σωτήρης

24 Ιανουαρίου 202324 Νοεμβρίου 202201 Νοεμβρίου 202222 Σεπτεμβρίου 202216 Αυγούστου 202209 Ιουνίου 202212 Μαΐου 202207 Μαΐου 202205 Μαΐου 202209 Απριλίου 202218 Μαρτίου 202209 Μαρτίου 202203 Μαρτίου 202203 Ιανουαρίου 202223 Δεκεμβρίου 202126 Νοεμβρίου 202129 Σεπτεμβρίου 202122 Σεπτεμβρίου 202130 Ιουνίου 202115 Ιουνίου 202112 Ιουνίου 202128 Μαΐου 202114 Μαΐου 202108 Μαΐου 202117 Απριλίου 202131 Μαρτίου 202122 Μαρτίου 202104 Μαρτίου 202120 Ιανουαρίου 202130 Δεκεμβρίου 202010 Νοεμβρίου 202005 Νοεμβρίου 202030 Οκτωβρίου 202005 Οκτωβρίου 202017 Σεπτεμβρίου 202011 Σεπτεμβρίου 2020