Ντάλης Σωτήρης

20 Ιανουαρίου 202130 Δεκεμβρίου 202010 Νοεμβρίου 202005 Νοεμβρίου 202030 Οκτωβρίου 202005 Οκτωβρίου 202017 Σεπτεμβρίου 202011 Σεπτεμβρίου 202003 Σεπτεμβρίου 202019 Αυγούστου 202031 Ιουλίου 202027 Ιουλίου 202020 Ιουλίου 202028 Μαΐου 202009 Μαΐου 202023 Απριλίου 202009 Απριλίου 202031 Μαρτίου 202005 Μαρτίου 202030 Ιανουαρίου 202020 Δεκεμβρίου 201913 Ιουνίου 201909 Μαΐου 201904 Δεκεμβρίου 201827 Νοεμβρίου 201808 Σεπτεμβρίου 201709 Μαΐου 201326 Ιουνίου 201206 Δεκεμβρίου 2011