Κεντρική Μακεδονία

19 Δεκεμβρίου 202017 Νοεμβρίου 202002 Νοεμβρίου 202011 Σεπτεμβρίου 202011 Ιανουαρίου 201901 Δεκεμβρίου 201826 Νοεμβρίου 201804 Σεπτεμβρίου 201803 Σεπτεμβρίου 201828 Αυγούστου 201824 Αυγούστου 201816 Νοεμβρίου 201701 Δεκεμβρίου 201621 Μαΐου 201510 Δεκεμβρίου 201419 Φεβρουαρίου 2014