Καραϊτίδης Δημήτρης

23 Σεπτεμβρίου 202320 Ιανουαρίου 202314 Νοεμβρίου 202206 Αυγούστου 202218 Μαΐου 202215 Μαρτίου 202226 Φεβρουαρίου 202211 Φεβρουαρίου 202222 Ιανουαρίου 202230 Δεκεμβρίου 202120 Νοεμβρίου 202125 Σεπτεμβρίου 202113 Αυγούστου 202129 Ιουλίου 202123 Ιουλίου 202129 Απριλίου 202115 Απριλίου 202102 Απριλίου 202125 Ιανουαρίου 202104 Δεκεμβρίου 202026 Σεπτεμβρίου 202017 Αυγούστου 202016 Μαρτίου 202029 Ιανουαρίου 202004 Ιανουαρίου 202013 Δεκεμβρίου 201929 Νοεμβρίου 201915 Νοεμβρίου 201922 Οκτωβρίου 201911 Οκτωβρίου 201913 Σεπτεμβρίου 201917 Αυγούστου 201918 Ιουλίου 201905 Ιουλίου 2019