Φλωρίδης Γιώργος

01 Ιουνίου 202320 Μαΐου 202308 Απριλίου 202301 Απριλίου 202318 Μαρτίου 202330 Δεκεμβρίου 202205 Νοεμβρίου 202229 Σεπτεμβρίου 202217 Σεπτεμβρίου 202212 Αυγούστου 202204 Ιουνίου 202209 Απριλίου 202212 Φεβρουαρίου 202222 Ιανουαρίου 202214 Δεκεμβρίου 202104 Δεκεμβρίου 202118 Σεπτεμβρίου 202118 Ιουνίου 202123 Μαρτίου 202104 Ιουλίου 202023 Μαΐου 202029 Φεβρουαρίου 202021 Δεκεμβρίου 201909 Νοεμβρίου 201907 Σεπτεμβρίου 201903 Αυγούστου 201913 Ιουλίου 201919 Ιουνίου 201919 Μαρτίου 201919 Μαΐου 201731 Μαρτίου 201728 Φεβρουαρίου 201110 Μαΐου 2008