Τα τελευταία 12 χρόνια, ο Μαραθώνιος της Αθήνας έγινε ο καταλύτης για να δημιουργηθεί στην Ελλάδα μια πολύ μεγάλη δρομική κοινωνία και αγορά και συνεπώς δεν είναι τυχαίο ότι ήταν πολυνίκης και στα φετινά Event Awards 2018.