Θέσεις πρακτικής άσκησης για τελειόφοιτους ΤΕΙ, με έναρξη τον Απρίλιο του 2018, προσφέρει η εταιρεία Intracom Telecom.Οι ασκούμενοι θα εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση ανάλογα με τα προσόντα, τα ενδιαφέροντα και το αντικείμενο των σπουδών τους. Οι θέσεις που προσφέρονται από την εταιρεία είναι οι εξής:
Στο τμήμα Field Installation & Support σε θέσεις On Site και Back Office υποστήριξης εταιρικών πελατών.
Στο τμήμα Πληροφορικής (IT) σε θέσεις υποστήριξης των εσωτερικών χρηστών.
Στη Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέσεις βοηθητικών εργασιών στα τμήματα Μισθοδοσίας και Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας.
Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι τελειόφοιτοι Τμημάτων Ηλεκτρονικής/ Ηλεκτρολογίας/ Αυτοματισμού/ Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων/ Πληροφορικής/ Διοίκησης Επιχειρήσεων/ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.
Επίσης πρέπει να έχουν καλή γνώση MS Office, Αγγλικών και να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης.
Στους ασκουμένους προσφέρεται μισθός πρακτικής άσκησης, αλλά και δυνατότητα επιδοτούμενου γεύματος σε εστιατόριο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Αιτήσεις συμμετοχής στη διεύθυνση της εταιρείας http://www.intracom-telecom.gr/en/career/offers.htm