Ατομα για την τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες της τράπεζας αναζητά ο όμιλος εταιρειών Mellon.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναζητά banking agents ληξιπρόθεσμων χαρτοφυλακίων αλλά και banking advisors.
Ειδικότερα για τις θέσεις των banking advisors οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου και να έχουν προϋπηρεσία το λιγότερο ενός έτους σε θέση εξυπηρέτησης πελατών ή πωλήσεων. Επιπλέον χρειάζεται να έχουν άνεση στη χρήση Η/Υ και θα απασχολούνται με 6ωρες βάρδιες.
Για τις θέσεις των banking agents ληξιπρόθεσμων χαρτοφυλακίων οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ και να διαθέτουν προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Επιπλέον χρειάζεται να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας αλλά και καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
Βιογραφικά σημειώματα γίνονται δεκτά στο e-mail hr@mellon.com.gr.