Νέους και νέες για τη στελέχωση του τμήματος τηλεφωνικής επικοινωνίας και υποστήριξης αναζητά η εταιρεία GEA.
Οι προσληφθέντες θα πρέπει να έχουν πτυχίο Νομικής αλλά και αντίστοιχη προηγούμενη εργασιακή εμπειρία. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών MS Office καθώς και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση θα πρέπει να διαθέτουν άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία.
Θα απασχολούνται σε βάρδιες με βάση μηνιαίο εναλλασσόμενο πρόγραμμα. Η εταιρεία προσφέρει σταθερό μισθό, ευέλικτο ωράριο και συνεχή εκπαίδευση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους στο cvs@geamusic.gr.