Μετά την έναρξη των κατεδαφίσεων στο Ελληνικό, ήταν η σειρά της Κασσιόπης στην Κέρκυρα, όπου βρέθηκε ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο για να σηματοδοτήσει το ξεμπλοκάρισμα της τουριστικής επένδυσης. «Πρόκειται για δύο εγχειρήματα, σε ξεχωριστές γωνιές της χώρας, που έχουν τον ίδιο αναπλαστικό χαρακτήρα, διαφορετικής κλίμακας αλλά κοινής ταυτότητας, καθώς αξιοποιούν δημόσια γη με τη σύμπραξη ιδιωτικών κεφαλαίων» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας ότι προτεραιότητα της κυβέρνησής του είναι η προσέλκυση επενδύσεων.