Νέα διάσταση στην υπόθεση της Folli Follie δίνει ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η Ernst & Young (ΕΥ), με την οποία εξηγεί γιατί έκρινε ότι δεν θα μπορούσε να διεξαγάγει πλήρη έλεγχο στην εταιρεία. Στην ανακοίνωσή της η ελεγκτική εταιρεία επικαλείται τα προβλήματα που εντόπισε και αφορούν την παραίτηση μελών του ΔΣ και της Επιτροπής Ελέγχου, την αδυναμία της διοίκησης της FF να υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορίες που αφορούσαν στοιχεία των δημοσιευμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, αλλά και την ανακοίνωση σχετικά με τη μηνυτήρια αναφορά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
«Υπό το πρίσμα των εξελίξεων αυτών, η ΕΥ ενημέρωσε έγκαιρα τόσο την εταιρεία, όσο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ότι δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί έλεγχος. Για τον λόγο αυτό, συμφωνήθηκε από την εταιρεία η διενέργεια εσωτερικής έρευνας (forensic investigation) από ανεξάρτητο τρίτο πάροχο για τη διαλεύκανση των θεμάτων που έχουν προκύψει. Επιπλέον, συμφωνήθηκε η διενέργεια στοχευμένων διαδικασιών από την ΕΥ σε συγκεκριμένα κονδύλια των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας» σημειώνει στην ανακοίνωσή της η ελεγκτική εταιρεία προσθέτοντας ότι η ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην αξιολόγηση του κατά πόσον υφίστανται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση επανελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. Η ΕΥ πάντα ακολουθούσε, ακολουθεί και θα συνεχίσει να ακολουθεί τους κανόνες δεοντολογίας και εμπιστευτικότητας, με απόλυτο σεβασμό στις εποπτικές αρχές και το επενδυτικό κοινό» καταλήγει η εταιρεία.