Μια καλύτερη ζωή μακριά από την Ελλάδα της οικονομικής κρίσης αναζήτησαν αρκετοί νέοι επιστήμονες. Την τάση αυτή επιβεβαιώνουν στοιχεία που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα η Eurostat.

Σύμφωνα με τα στοιχεία το ποσοστό των απόφοιτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναζήτησαν την τύχη τους σε άλλες χώρες της ΕΕ το 2017 ήταν το 31,4% του συνόλου των πολιτών από την Ελλάδα που έχουν  μετοικήσει σε άλλο κράτος-μέλος. Το αντίστοιχο ποσοστό για νέους από όλα τα μέλη κράτη της ΕΕ ανέρχεται στο 32,4%.

Οπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία τo 6% των Ελλήνων ηλικίας 20 έως 64 ετών κατοικούσαν την περασμένη χρονιά σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ.  Το 2012 το εν λόγω ποσοστό ήταν 4,7%.

Συνολικά, σε επίπεδο ΕΕ το 3,8% των πολιτών κατοικούσαν σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος της ιθαγένειάς τους το 2017, ποσοστό αυξημένο κατά 2,5% σε σχέση με πριν από δέκα χρόνια.

Τα ποσοστά αυτά ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των κρατών-μελών, από 1% για τους πολίτες της Γερμανίας έως 19,7% για τους πολίτες της Ρουμανίας. Επίσης υψηλά ποσοστά καταγράφηκαν στη Λιθουανία (15,0%), στην Κροατία (14,0%), στην Πορτογαλία (13,9%), στη Λετονία (12,9%) και στη Βουλγαρία (12,5%).

Να σημειωθεί πως το ποσοστό απασχόλησης στους Ελληνες που βρίσκονται σε άλλη χώρα της ΕΕ, είναι κατά 19,5% υψηλότερο από το αντίστοιχο στους κατοίκους της Ελλάδας (77,3% σε σχέση με 57,8%). Συνολικά στην ΕΕ, η διαφορά είναι 4% (76,1% σε σχέση με 72,1%).