Εξώδικο στον ΕΦΚΑ με το οποίο ζητά την άμεση αποπληρωμή του καθώς ο Φορέας αποπληρώνει τους μεγάλους παρόχους και αγνοεί τους γιατρούς απέστειλε ο Ιατρικός Συλλόγους Αθηνών .

Όπως αναφέρει ο ΙΣΑ «οι γιατροί εκλύθηκαν το 2016 να εκδώσουν τιμολόγια για ληξιπρόθεσμα χρέη ασφαλιστικών οργανισμών προκειμένου αυτά να εκκαθαριστούν από τον καθολικό τους διάδοχο τον ΕΟΠΥΥ και ακόμη περιμένουν. Πρόκειται για χρέη που κάποιες φορές χρονολογούνται από το 2011, μέχρι σήμερα εκκρεμούν και δεν έχουν εξοφληθεί, αποτέλεσαν όμως φορολογικά έσοδα του έτους 2016».

Παρά το γεγονός ότι η καταληκτική ημερομηνία πλήρους εκκαθάρισης και εξόφλησης των ιατρών είναι η 30.6.2018, μέχρι σήμερα η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενώ φέρεται κατά πληροφορίες να έχει ήδη εκκαθαρίσει τους λογαριασμούς των «μεγάλων παρόχων» πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας κωφεύει στο αίτημα του ΙΣΑ να προβεί στην εκκαθάριση των οφειλών προς τα μέλη του.

Επιπρόσθετα, αναφέρει ο ΙΣΑ, δεν έχει προβεί στην εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών, με αποτέλεσμα να απαιτεί και να εισπράττει μεγαλύτερες ασφαλιστικές εισφορές.

Ο IΣΑ στο εξώδικο που απέστειλε ζητά από τον ΕΦΚΑ:

α) να προβεί άμεσα στην εκκαθάριση και καταβολή των οφειλομένων στους ιατρούς μέλη του, παρόχους των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

β) να γνωστοποιήσει συγκεκριμένα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει σε πόσους παρόχους έχουν μέχρι σήμερα καταβληθεί τα ληξιπρόθεσμα και σε ποιο ποσοστό επί του συνόλου των οφειλομένων αντιστοιχεί το μέχρι σήμερα καταβληθέν ποσό.

γ) να προβεί άμεσα στην εκκαθάριση των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2017 και εντεύθεν