Συνολικά 5.066 άνεργοι αναμένεται να πάρουν μέρος στο νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για την αντιπυρική προστασία των δασών.
Το «Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για την Αντιπυρική Προστασία των Δασών» σχεδίασαν από κοινού τα υπουργεία Εργασίας και Περιβάλλοντος. Σημειώνεται πως ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 32 εκατ. ευρώ ενώ όπως ανακοινώθηκε έχουν εξασφαλιστεί πόροι ύψους 1 εκατ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας των απασχολουμένων και τις λοιπές λειτουργικές ανάγκες.  
Στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων σε ένα εξειδικευμένο αντικείμενο – όπως αυτό της αντιπυρικής προστασίας των δασών – με απώτερο σκοπό την πλήρη επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, βέβαια, με την έναρξη του προγράμματος θα καλυφθούν οι ανάγκες σε προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας όσον αφορά στην αντιπυρική προστασία.
Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 8 μήνες ενώ μετά την ολοκλήρωσή του θα χορηγηθεί βεβαίωση για τις θεματικές της εκπαίδευσης των ωφελουμένων από τα δασαρχεία ενώ διευκρινίζεται πως η επαγγελματική εμπειρία που θα αποκομίσουν οι ωφελούμενοι θα αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.
Οι ωφελούμενοι θα τοποθετηθούν στις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες της χώρας με βάση τις καταγεγραμμένες ανάγκες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έκαναν τα συναρμόδια υπουργεία, η απασχόληση θα εμπεριέχει εργασίες για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από πυρκαγιές και τη διαχείριση καμένων εκτάσεων (π.χ. καθαρισμοί δασών, δημιουργία αντιπυρικών λωρίδων), προς αποφυγήν μελλοντικών καταστροφών. Παράλληλα, οι ωφελούμενοι, ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, θα αποκτήσουν νέα εξειδικευμένη γνώση σε θέματα δασών και δασικού περιβάλλοντος με σεμινάρια που θα γίνουν στις κατά τόπους δασικές Αρχές, η οποία θα περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση στο πεδίο.
Η κατανομή του προσωπικού ανά φορέα θα γίνει ως εξής:
– 312 άτομα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
– 532 άτομα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
– 416 άτομα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
– 1.046 άτομα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
– 220 άτομα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
– 1.201 άτομα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
– 1.298 άτομα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
– 41 άτομα στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Μάλιστα, οι περιφέρειες, στις οποίες θα απορροφηθούν οι περισσότεροι ωφελούμενοι είναι αυτές της Κεντρικής Μακεδονίας, με 728 άτομα αλλά και αυτή της Στερεάς Ελλάδας με 616 προσληφθέντες.
Ειδικότερα, στον Νομό Αττικής, σύμφωνα με τα στοιχεία κατανομής, θα απασχοληθούν στις Δασικές Υπηρεσίες 453 ωφελούμενοι, με τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής να έχουν το μεγαλύτερο αριθμό, δηλαδή 257. Ακολουθούν, οι νομοί Εύβοιας και Χαλκιδικής, με 229 και 202 ωφελούμενους αντίστοιχα.
Πάντως, σημειώνεται πως η ανάρτηση της πρόσκλησης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα στην οποία θα αναφέρονται ρητά και οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους ωφελούμενους υπολογίζεται να γίνει τις επόμενες ημέρες και άμεσα πρόκειται να ξεκινήσει και η υποβολή των αιτήσεων. Είναι ενδεικτικό πως έτοιμη είναι και η πλατφόρμα του ΟΑΕΔ, η οποία θα υποδεχθεί τις ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στο νέο αυτό πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας.