Με καταγγελίες εις βάρος της από την πλευρά του Διοικητικού Συμβουλίου της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης απομακρύνεται η επί 19 χρόνια καλλιτεχνική διευθύντρια του οργανισμού Παυλίνα Βερέμη. Σε μια ακόμη σύγκρουση της ηγεσίας ενός εποπτευόμενου φορέα, το υπουργείο φέρεται ότι παίρνει θέση υπέρ του ΔΣ, καθώς χθες με απόφασή της η υπουργός Λυδία Κονιόρδου ανακάλεσε την απόφαση ανανέωσης της θητείας της Βερέμη (2/11/2015), η οποία αναμενόταν να συνεχίσει τα καθήκοντά της ώς το 2019. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, «Το ΔΣ εξέφρασε την αδυναμία συνέχισης της συνεργασίας με τη διευθύντρια, με αποτέλεσμα να απειλείται η  εύρυθμη λειτουργία της σχολής. Το υπουργείο Πολιτισμού οφείλει να προστατεύει τους εποπτευόμενους φορείς του και να παρεμβαίνει όταν απαιτείται, παίρνοντας τις απαραίτητες αποφάσεις ούτως ώστε να αποφεύγονται σοβαρές δυσλειτουργίες και να εξασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον».
Αλλά ποιοι ήταν οι καινούργιοι παράγοντες που δεν επέτρεπαν την εύρυθμη λειτουργία της σχολής, με δεδομένο ότι η Λυδία Κονιόρδου είχε παύσει ήδη από τον Ιανουάριο του 2017 το ΔΣ για να ορίσει το νεότερο; Μετά τον σάλο μάλιστα που είχε δημιουργηθεί με καταγγελίες σπουδαστών και πρώην μελών του ΔΣ σχετικά με παράτυπες, εκ μέρους της διευθύντριας Παυλίνας Βερέμη, αποβολές σπουδαστριών (στις οποίες προστέθηκε και ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στον Χώρο του Χορού, που επεσήμαινε επιπλέον αυθαιρεσίες κατά τη διάρκεια της πολυετούς θητείας της καλλιτεχνικής διευθύντριας Παυλίνας Βερέμη, όπως αδιαφάνεια και παρατυπία στη διαδικασία προσλήψεων καθηγητών).
ΠΑΛΙΕΣ «ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ». Η πρόεδρος του νυν ΔΣ, δικηγόρος Ευγενία Καντόλα εξηγεί ότι από τον Φεβρουάριο του 2017 - οπότε και άρχισε η θητεία του συμβουλίου - έχουν σταλεί αρκετά έγγραφα στη Λυδία Κονιόρδου για διάφορα ζητήματα «παρατυπιών». «Τη διοικητική και οικονομική διαχείριση της σχολής την έχει ο εκάστοτε διευθυντής, ο οποίος δεν είναι μόνο καλλιτεχνικός». Η Ευγενία Καντόλα διευκρινίζει μάλιστα - «σχολιάζοντας» τα παλιότερα δημοσιεύματα που χρέωναν στη Βερέμη μόνο εκπαιδευτικές παρατυπίες - ότι το εκπαιδευτικό κομμάτι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΔΣ. «Ο καλλιτεχνικός διευθυντής έχει και τα καθήκοντα της γενικής διεύθυνσης, με αποτέλεσμα να προκύπτουν ζητήματα διαχείρισης - διοικητικά και οικονομικά. Τα θέσαμε πολλές φορές στην Παυλίνα Βερέμη, πάντα με γνώμονα την επίλυση και όχι τη ρήξη. Υστερα από αυτή την πολλών μηνών προσπάθεια, δυστυχώς τα προβλήματα δεν λύθηκαν, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια αδυναμία συνεργασίας. Κάναμε πολλές προσπάθειες για να αποφύγουμε αυτή την εξέλιξη. Δεσμεύομαι από την ανακοίνωση της υπουργού και δεν μπορώ να επεκταθώ. Σεβόμαστε την ιστορία της Παυλίνας Βερέμη στην ιστορία της ΚΣΟΤ και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να τεθεί σε αμφισβήτηση η πολυετής προσφορά της».
Υπάρχει όμως έτοιμο ένα σχέδιο που θα διαμορφώσει τον οργανισμό της σχολής για την επόμενη ημέρα; «Είναι μνημονιακή υποχρέωση αλλά και ανάγκη. Είναι ένας οργανισμός παρωχημένος - από το 1976. Ενα από τα στοιχεία που δημιούργησαν την αφορμή της σημερινής εξέλιξης είναι η επιμονή της να μην αλλάξει ο οργανισμός. Δεν ήθελε να συνεργαστεί στην τροποποίηση αυτού του οργανισμού. Μία από τις αλλαγές που θα επιφέρει το σχέδιο είναι ο διαχωρισμός του ρόλου του διευθυντή, διοικητικού και οικονομικού, από τον καλλιτεχνικό. Στις συζητήσεις που κάνουμε - δεν έχουμε ακόμη ολοκληρώσει το σχέδιο - θέλουμε οι ρόλοι αυτοί να είναι διακριτοί και να μην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις. Αλλωστε αυτό ήταν που δημιούργησε αρκετά προβλήματα. Δεν μπορεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής να είναι και ο οικονομικός διαχειριστής της σχολής».
Το «Νσυν» αναζήτησε χθες την Παυλίνα Βερέμη, αλλά η επικοινωνία μαζί της δεν κατέστη δυνατή.