Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ  πρόκειται να απασχολήσει ευκαιριακά, με σύμβαση έργου, καταγραφείς αστέγων, από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο
ημέρες, ως εξής:
95 απλοί καταγραφείς
16 συντονιστές
4 επόπτες
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, αντικείμενο του έργου είναι η διενέργεια πιλοτικής έρευνας καταγραφής των αστέγων δρόμου και σε δομές φιλοξενίας σε πέντε δήμους. Οι ενδιαφερόμενοι καταγραφείς καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYAGjcjrkOz7lX4NvZvGmNmGxLHiHALV5xOOl6Sw3XmduGpQ/viewform.
Παράλληλα, θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σκαναρισμένα, στέλνοντάς τα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: formakatagrafewn@gmail.com.
Η λήξη της υποβολής των αιτήσεων είναι την Τετάρτη 28 Μαρτίου.