Στην πρόσληψη 75 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας προχωρά ο Δήμος Αλίμου. Συγκεκριμένα, πρόκειται να προσλάβει 57 εργάτες καθαριότητας – συνοδούς απορριμματοφόρων ΥΕ, 13 ΔΕ οδηγούς απορριμματοφόρου κατηγορίας Γ, τέσσερις οδηγούς απορριμματοφόρου κατηγορίας Γ και Ε και έναν ΔΕ χειριστή μηχανημάτων έργου. Υποβολή αιτήσεων έως 30 Μαρτίου, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του δήμου (οδός Αριστοτέλους 53).