Καθαρά κέρδη ύψους 60,4 εκατ. ευρώ πέτυχε ο Ομιλος της Aegean Airlines την περσινή χρονιά, μεταφέροντας συνολικά 13,2 εκατομμύρια επιβάτες. Σύμφωνα με τα επίσημα οικονομικά αποτελέσματα για το 2017, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 1,127 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 11% σε σχέση με το 2016. Η δυναμική της εταιρείας κυρίως στις πτήσεις εξωτερικού οδήγησε τη λειτουργική κερδοφορία της (EBITDA) στο ύψος των 120 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 56% υψηλότερα από το 2016. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 85,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 66%.