Διαγωνισμό θέσεων εργασίας για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας σε πιλότους – εκπαιδευτές προκηρύσσει η Egnatia Aviation, μία από τις μεγαλύτερες σχολές εκπαίδευσης επαγγελματιών πιλότων αερογραμμών στην Ευρώπη.
Για τον σκοπό αυτόν η εταιρεία επιχορηγεί πρόγραμμα φοίτησης «Πιλότου – Εκπαιδευτή», καλύπτοντας το 90% του συνολικού κόστους με υποχρέωση αποπληρωμής μέσω εργασίας.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήρη φοίτηση για την απόκτηση πτυχίου επαγγελματία πιλότου με την ειδικότητα του εκπαιδευτή αέρος (CPL/FI) σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα της EASA και σύμβαση εξαρτημένης αμειβόμενης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης στην εταιρεία μετά την επιτυχή περάτωση της φοίτησης.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους.
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν μόνο όσοι έχουν ελληνική υπηκοότητα ή διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και ομιλούν άπταιστα την ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
Επίσης, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ύψος μεταξύ 1,60 μ. – 1,85 μ. και βάρος που να μην υπερβαίνει τα 90 κιλά.
Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε κακούργημα, για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που επιφέρουν κώλυμα για την έκδοση δελτίου ταυτότητας αερολιμένα ή άλλου εγγράφου που επιτρέπει την είσοδο σε αερολιμένα ή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, συκοφαντική δυσφήμηση, πρόκληση σωματικής βλάβης και ιδίως λόγω εμπλοκής τους σε ατύχημα με αποκλειστική υπαιτιότητά τους, επικίνδυνη μέθη, για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, καθώς επίσης να μην εκκρεμεί εις βάρος τους μήνυση ή ποινική δίωξη για τα αδικήματα αυτά.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση και το βιογραφικό τους στην αγγλική γλώσσα το αργότερο έως και τις 19 Μαρτίου.
Η αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου http://survey.zohopuplic.eu/zs/vpCCJI.