Την Τρίτη, κατά πάσα πιθανότητα, θα αρχίσει το έργο της η τριμελής Ερευνητική Επιτροπή, που διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου για να ερευνήσει όλα τα θέματα για τον τραπεζικό τομέα και την κατάσταση της οικονομίας.

Μέλη της Επιτροπής είναι ο πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Γιώργος Πικής, και οι πρώην δικαστές κύριοι Καλλής και Κωνσταντινίδης.

Και οι τρεις θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμισθί.

Η έρευνα θα καλύψει το χρονικό διάστημα 2006 - 23 Μαρτίου 2013 ενώ την ερευνητική επιτροπή θα πλαισιώνει και ομάδα εμπειρογνωμόνων.

Στόχος η έρευνα να ολοκληρωθεί σε διάστημα τριών μηνών.

«Όλα θα περάσουν από κόσκινο» δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ιωνάς Νικολάου, ο οποίος τόνισε ότι θα διερευνηθεί σε βάθος πως και γιατί κατέληξαν τα δημοσιονομικά του κράτους σε αυτή την κατάσταση καθώς επίσης και τα όσα έγιναν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του τόπου.

Στη διαδικασία αναμένεται να καταθέσουν πολλοί, κάποιοι από τους οποίους αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο εξωτερικό.

Κάποιες από τις συνεδρίες της ερευνητικής επιτροπής αναμένεται να γίνουν κεκλεισμένων των θυρών για να διαφυλαχθούν απόρρητες πληροφορίες, που έχουν σχέση με την ασφάλεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η απόφαση βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια των μελών της τριμελούς επιτροπής.

Στο μεταξύ, ο γενικός εισαγγελέας Πέτρος Κληρίδης θα διαβιβάσει στην πρώτη συνεδρία της Ερευνητικής Επιτροπής την λεγόμενη «καυτή λίστα» για την διαγραφή από τράπεζες δανείων πολιτικών, στελεχών κομμάτων, συγγενικών προσώπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τράπεζας, στελεχών της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.