* Στην 1η κατηγορία, όπου θα γίνεται ένας έλεγχος, περιλαμβάνονται οι εργασίες δόμησης σε υφιστάμενα κτίρια ανεξαρτήτως της επιφάνειας και τις χρήσεις τους για τις οποίες απαιτείται οικοδομική άδεια, οι προσθήκες κατ' ύψος, οι εργασίες κατεδάφισης και οι εργασίες περιτοιχίσεων.

* Στην 2η κατηγορία, όπου θα γίνονται δύο έλεγχοι (ο αρχικός και ο τελικός), περιλαμβάνονται οι εργασίες δόμησης νέου κτιρίου συνολικής επιφάνειας έως 2.000 τετραγωνικά μέτρα, προσθήκες κατ' επέκταση σε υφιστάμενο κτίριο έως 2.000 τ.μ και προκατασκευασμένα κτίρια ανεξάρτητα από τη χρήση και την επιφάνειά τους.

* Στην 3η κατηγορία, όπου θα γίνονται τρεις έλεγχοι (αρχικός, ενδιάμεσος και τελικός), περιλαμβάνονται οι εργασίες δόμησης συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης των 2.000 τετραγωνικών μέτρων ανεξάρτητα από τη χρήση τους και οι εργασίες για χρήσεις εκπαίδευσης, συνάθροισης κοινού, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (όπως νοσοκομεία, κλινικές, υγειονομικοί σταθμοί κ.ά.).