Το πρώτο βήμα για ένα νέο σύστημα αμοιβών στο Δημόσιο, με ορθολογική δομή,
αλλά και με κίνητρα για την προσέλκυση ικανών στελεχών και για την διεκδίκηση
εκ μέρους των θέσεων ευθύνης, επιχειρεί να κάνει η κυβέρνηση με το νέο
μισθολόγιο.

Τις υψηλότερες αυξήσεις, 9,8% θα πάρουν οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις
διατάξεις του νέου νομοσχεδίου για το μισθολόγιο


Είκοσι διαφορετικά επιδόματα - με πιο ενισχυμένο αυτό των μεταπτυχιακών
σπουδών - παραμένουν προς συμπλήρωση των βασικών μισθών στο νέο μισθολόγιο,
παρά την αρχική κυβερνητική πρόθεση για κατάργησή τους.


Οι βασικοί μισθοί συμπληρώνονται, επίσης, από την οικογενειακή παροχή, το
κίνητρο απόδοσης (αποδυναμωμένο) και το επίδομα θέσης ευθύνης που αυξάνεται
εντυπωσιακά, καθώς επίσης και από τις πιθανές υπερωρίες.


Το σχετικό νομοσχέδιο, που παρουσιάζουν σήμερα «TA NEA», βρίσκεται στο τελικό
στάδιο της συλλογής υπογραφών από τους συναρμόδιους υπουργούς και θα κατατεθεί
αμέσως μετά στη Βουλή για ψήφιση.


Ποιες είναι οι νέες αμοιβές


H κυβέρνηση ευελπιστεί, με τον τρόπο αυτό, να δοθεί ένα τέλος στις
κινητοποιήσεις των εργαζομένων που θα μπορούν πλέον να υπολογίσουν ποιες
ακριβώς είναι οι νέες τους αμοιβές, με όλα τα επιδόματα και τα κίνητρα που
περιλαμβάνουν.


Κατά μέσο όρο οι αμοιβές αυτές αυξάνονται κατά 5,4%, ενώ υψηλότερες αυξήσεις
9,8% θα πάρουν οι εκπαιδευτικοί. Διαφορετικές αυξήσεις προβλέπονται για τα
ειδικά μισθολόγια, που επίσης ενσωματώνονται στο νομοσχέδιο.


Ιδιαίτερα ενισχυμένη είναι η αύξηση των επιδομάτων μεταπτυχιακών σπουδών (51%)
και θέσης ευθύνης (84%). Επίσης, ανοίγει ελαφρώς η ψαλίδα μεταξύ των υπαλλήλων
χαμηλότερου και υψηλότερου βαθμού εκπαίδευσης.


Οι ειδικοί λογαριασμοί


Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων στο Δημόσιο έχουν διαμαρτυρηθεί
για την ανισότητα που θεωρούν ότι διαιωνίζεται με το νέο μισθολόγιο, καθώς δεν
καταργούνται οι λεγόμενοι «ειδικοί λογαριασμοί» που ενισχύουν τους μισθούς
ορισμένων κατηγοριών υπαλλήλων.


Το νομοσχέδιο πράγματι διατηρεί αυτούς τους ειδικούς λογαριασμούς, αλλά
απαγορεύει τουλάχιστον τη σύσταση νέων στο μέλλον, καθώς και την καθιέρωση
νέων πηγών εσόδων των συγκεκριμένων λογαριασμών.


Από άλλες πλευρές, εξάλλου, διατυπώνεται κριτική - την οποία συμμερίζονται και
ορισμένα κυβερνητικά στελέχη - ότι τα κίνητρα για την προσέλκυση ικανών
στελεχών και για την ανταμοιβή όσων εργάζονται αποδοτικά δεν είναι επαρκή. H
κυβερνητική απάντηση σε αυτή την κριτική είναι ότι μια τέτοια πολιτική μόνο
σταδιακά μπορεί να εφαρμοσθεί.
Οι οκτώ προβλέψεις των νέων μισθολογικών ρυθμίσεων
Οι βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου, που τιτλοφορείται «Μισθολογικές
ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του
Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», προβλέπουν
τα εξής:


1. Τα μισθολογικά κλιμάκια των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών
(Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ) ορίζονται σε 18 (από 36).


2. Ο βασικός μηνιαίος μισθός του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου 18
της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ορίζεται σε 590 ευρώ. Ο βασικός μισθός στα λοιπά
μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας αυτής διαμορφώνεται με την πρόσθεση στο
αμέσως προηγούμενο μισθολογικό κλιμάκιο του ποσού που προκύπτει από τον
πολλαπλασιασμό του εισαγωγικού βασικού μισθού με τον συντελεστή 0,0424. Έτσι,
για παράδειγμα, ο βασικός μισθός στο κλιμάκιο 17 είναι 615 ευρώ (590 ευρώ συν
25 ευρώ).


Οι βασικοί μισθοί όλων των άλλων μισθολογικών κλιμακίων των κατηγοριών
Δευτεροβάθμιας, Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης προσδιορίζονται
με βάση τον βασικό μισθό του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου της
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης πολλαπλασιαζόμενο με τους εξής συντελεστές:


* Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 1,17


* Τεχνολογική Εκπαίδευση 1,31


* Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση 1,37


Έτσι, για παράδειγμα, στο μισθολογικό κλιμάκιο 17 ο βασικός μισθός για
υπάλληλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαμορφώνεται σε 720 ευρώ (615 ευρώ επί
1,17), για τον υπάλληλο της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε 806 ευρώ (615 επί
1,31) και της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε 843 ευρώ (615 επί 1,37).


3. Στο βασικό μισθό κάθε μισθολογικού κλιμακίου χορηγούνται μια σειρά
από επιδόματα. Το νομοσχέδιο καταγράφει 20 που ξεκινούν από το επίδομα
μεταπτυχιακών σπουδών (75 ευρώ για το διδακτορικό και 45 ευρώ για το
μεταπτυχιακό ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης) και φτάνουν μέχρι το επίδομα
ραδιενέργειας των εργαζομένων στο Δημόκριτο. Τα επιδόματα μεταπτυχιακών
σπουδών και αποφοίτων σχολής Δημόσιας Διοίκησης αυξάνονται κατά 51% περίπου.


4. Επίσης, στις αμοιβές των υπαλλήλων που έχουν οικογένεια προστίθεται
η οικογενειακή παροχή. Πρόκειται για 35 ευρώ για τον έγγαμο υπάλληλο χωρίς
παιδιά, στα οποία προστίθενται 18 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα ανήλικα
παιδιά και 35 ευρώ για το τρίτο, 47 για το τέταρτο και 73 για το πέμπτο και
πάνω.


5. Επιπροσθέτως, χορηγείται το κίνητρο απόδοσης, που ξεκινά από 36 ευρώ
στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και φτάνει στα 150 ευρώ στην κατηγορία
με πτυχίο Πανεπιστημίου. Το κίνητρο απόδοσης είναι μειωμένο σε σύγκριση με το
υφιστάμενο, γιατί ένα μέρος του έχει ενσωματωθεί στο βασικό μισθό.


6. Στους προϊσταμένους χορηγείται επιπλέον το επίδομα θέσης ευθύνης,
που ξεκινά από 25 ευρώ για τους προϊσταμένους αυτοτελών γραφείων διοίκησης και
παιδικών σταθμών και καταλήγει στα 130 ευρώ για τους προϊσταμένους διευθύνσεων
διοίκησης.


Στους προϊσταμένους εκπαίδευσης, τα επιδόματα ξεκινούν από 35 ευρώ και
καταλήγουν στα 175 ευρώ.


Συνολικά, τα επιδόματα θέσης ευθύνης αυξάνονται κατά 81% περίπου.


7. H υπερωριακή εργασία περιορίζεται. Πρέπει να εξυπηρετεί μόνο
έκτακτες, εποχικές ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες διαπιστώνονται
με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού. Συνολικά, η υπερωριακή απασχόληση
δεν μπορεί να υπερβαίνει:


* τις 80 ώρες μηνιαίως για υπαλλήλους των γραφείων του Προέδρου της
Δημοκρατίας, του προέδρου της κυβέρνησης και των υπουργών για απογευματινή
απασχόληση.


* τις 70 ώρες μηνιαίως για τους υπαλλήλους γραφείων υφυπουργών,
βουλευτών, μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πολιτικών κομμάτων και γραφείου
Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και


* Τις 60 ώρες μηνιαίως για υπαλλήλους των γραφείων γενικών γραμματειων,
γενικής γραμματείας Υπουργικού Συμβουλίου, ειδικών γραμματέων και διοικητών
των ασφαλιστικών οργανισμών.


H ωριαία αμοιβή για υπερωριακή εργασία εργάσιμων ημερών ώς τις 10 το βράδυ
ορίζεται ίση με το ωρομίσθιο και για το διάστημα από τις 10 το βράδυ ώς τις 6
το πρωί το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 15%.


8. Τέλος, το νομοσχέδιο ορίζει ότι ο χρόνος και ο ακριβής τρόπος
εξόφλησης των αναδρομικών της οικογενειακής παροχής για το χρονικό διάστημα
1/3/2001 έως 30/6/2002 θα καθοριστεί με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών.


Από 25 έως 440 ευρώ κλιμακώνονται τα 20 επιδόματαΣε 75 ευρώ αυξάνονται τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών για κατόχους
διδακτορικού διπλώματος, ενώ το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης των
εκπαιδευτικών φτάνει πλέον τα 302 ευρώ.


Αναλυτικά, το άρθρο του νομοσχεδίου που ορίζει τα επιδόματα προβλέπει ότι
εκτός από τον βασικό μισθό κάθε μισθολογικού κλιμακίου χορηγούνται και τα εξής
20 επιδόματα κατά μήνα:


1. Μεταπτυχιακών Σπουδών:


α. Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος: 75 ευρώ


β. Για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης:
45 ευρώ.


2. Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης: 40 ευρώ.


3. Εξωδιδακτικής απασχόλησης εκπαιδευτικών: 302 ευρώ


4. Προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών:


α. Για προβληματικές περιοχές κατηγορίας B': 33 ευρώ.


β. Για προβληματικές περιοχές κατηγορίας A': 44 ευρώ.


γ. Για περιοχές που χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα προβληματικές και
παραμεθόριες: 110 ευρώ.


5. Νοσοκομειακό και τροφής για το προσωπικό των νοσοκομείων, του EKAB,
των Κέντρων Υγείας και Ψυχικής Υγείας:


α. Για προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας: 240 ευρώ


β. Για τεχνικό προσωπικό: 210 ευρώ.


6. Ειδικής απασχόλησης για προσωπικό των ΟΤΑ α' βαθμού


α. Για το προσωπικό καθαριότητας: 132 ευρώ


β. Για το εποπτικό προσωπικό: 116 ευρώ


γ. Για το λοιπό προσωπικό: 84 ευρώ


7. Μεταφραστών και διερμηνέων: 30 ευρώ.


8. Πληροφορικής:


α. αναλυτές προγραμματιστές, ηλεκτρονικοί μηχανικοί: 86 ευρώ


β. Χειριστές H/Y: 74 ευρώ


γ. Κωδικογράφοι και χειριστές κοπτικών μηχανημάτων: 44 ευρώ.


9. Αρχαιολογικών ερευνών: 230 ευρώ


10. Ειδικής Απασχόλησης για τα στελέχη της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας:


α. Σχολικοί σύμβουλοι, προϊστάμενοι Διευθύνσεων κ.ά.: 235 ευρώ


β. Διευθυντές Γυμνασίων και Σχολών: 176 ευρώ


γ. Υποδιευθυντές: 88 ευρώ.


11. Ειδικών συνθηκών, στο οποίο ενοποιούνται τα επιδόματα ανθυγιεινής,
επικίνδυνης και ειδικών συνθηκών εργασίας: 22 έως 53 ευρώ.


12. Ειδικά επιδόματα εκπαιδευτικού προσωπικού.


α. Μειονοτικών σχολείων: 25 έως 325 ευρώ


β. Ειδικής αγωγής: 195 ευρώ.


13. Υψηλού βαθμού ευθύνης και ασφάλειας του προσωπικού της Εθνικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών, καθοριζόμενο με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών.


14. Αντισταθμίσματος διαχειριστικών λαθών σε ταμίες, διαχειριστές και
εκδότες: 60 ευρώ.


15. Προσωπικού σωφρονιστικών και αναμορφωτικών καταστημάτων: 250 ευρώ


16. Ειδικό επίδομα ραδιενέργειας του προσωπικού του Δημόκριτου και της
Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας: 88 έως 264 ευρώ.


17. Ειδικής απασχόλησης υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: 50 ευρώ.


18. Σε γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου και μόνιμους αγροτικούς γιατρούς:
440 ευρώ.


Επιπρόσθετα, στους ίδιους καθώς και στο προσωπικό των αγροτικών ιατρείων


α. Έξοδα κίνησης: 22 ευρώ


β. Ετοιμότητας: 22-40 ευρώ.


19. Φύλακες μουσείων και σωφρονιστικών ιδρυμάτων για εργασία πέραν του
πενθημέρου: 41 ευρώ την ημέρα.


20. Σε γιατρούς και οδοντιάτρους του IKA


α. Έξοδα κίνησης: 34 ευρώ


β. Έξοδα ιατρείων: 92 ευρώ.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από