υπουργείο Πολιτισμού

30 Αυγούστου 202329 Ιουλίου 202319 Ιουλίου 202320 Απριλίου 202313 Φεβρουαρίου 202331 Ιανουαρίου 202305 Ιανουαρίου 202327 Δεκεμβρίου 202208 Σεπτεμβρίου 202208 Αυγούστου 202211 Μαΐου 202223 Απριλίου 202122 Φεβρουαρίου 202118 Νοεμβρίου 202031 Αυγούστου 202003 Απριλίου 202030 Μαρτίου 202019 Δεκεμβρίου 201931 Οκτωβρίου 201923 Οκτωβρίου 201921 Οκτωβρίου 201923 Σεπτεμβρίου 201920 Σεπτεμβρίου 201905 Ιουλίου 201907 Ιουνίου 201923 Ιανουαρίου 201914 Ιανουαρίου 201913 Δεκεμβρίου 201829 Νοεμβρίου 201811 Οκτωβρίου 201810 Οκτωβρίου 201820 Σεπτεμβρίου 201808 Σεπτεμβρίου 201830 Αυγούστου 201831 Ιουλίου 2018