υπουργείο Πολιτισμού

23 Απριλίου 202122 Φεβρουαρίου 202118 Νοεμβρίου 202031 Αυγούστου 202003 Απριλίου 202030 Μαρτίου 202019 Δεκεμβρίου 201931 Οκτωβρίου 201923 Οκτωβρίου 201921 Οκτωβρίου 201923 Σεπτεμβρίου 201920 Σεπτεμβρίου 201905 Ιουλίου 201907 Ιουνίου 201923 Ιανουαρίου 201914 Ιανουαρίου 201913 Δεκεμβρίου 201829 Νοεμβρίου 201811 Οκτωβρίου 201810 Οκτωβρίου 201820 Σεπτεμβρίου 201808 Σεπτεμβρίου 201830 Αυγούστου 201831 Ιουλίου 201816 Ιουλίου 201723 Μαΐου 201723 Φεβρουαρίου 201706 Αυγούστου 201609 Ιουλίου 201604 Σεπτεμβρίου 201507 Αυγούστου 201522 Ιουλίου 201506 Ιουλίου 201520 Ιουνίου 201504 Μαρτίου 2015