Αφγανιστάν

12 Νοεμβρίου 201803 Νοεμβρίου 201831 Οκτωβρίου 201827 Οκτωβρίου 201825 Οκτωβρίου 201820 Οκτωβρίου 201819 Οκτωβρίου 201818 Οκτωβρίου 201817 Οκτωβρίου 201813 Οκτωβρίου 201805 Οκτωβρίου 201802 Οκτωβρίου 201828 Σεπτεμβρίου 201826 Σεπτεμβρίου 201822 Σεπτεμβρίου 201812 Σεπτεμβρίου 201811 Σεπτεμβρίου 201810 Σεπτεμβρίου 201809 Σεπτεμβρίου 201805 Σεπτεμβρίου 201828 Αυγούστου 201826 Αυγούστου 201825 Αυγούστου 201821 Αυγούστου 201815 Αυγούστου 201814 Αυγούστου 201812 Αυγούστου 2018