Αφγανιστάν

06 Αυγούστου 202212 Ιουλίου 202224 Ιουνίου 202222 Ιουνίου 202228 Μαρτίου 202223 Μαρτίου 202222 Δεκεμβρίου 202116 Δεκεμβρίου 202103 Δεκεμβρίου 202102 Νοεμβρίου 202122 Οκτωβρίου 202118 Οκτωβρίου 202115 Οκτωβρίου 202122 Σεπτεμβρίου 202121 Σεπτεμβρίου 202109 Σεπτεμβρίου 202107 Σεπτεμβρίου 202106 Σεπτεμβρίου 202103 Σεπτεμβρίου 202102 Σεπτεμβρίου 202101 Σεπτεμβρίου 202131 Αυγούστου 202130 Αυγούστου 2021