Αφγανιστάν

28 Αυγούστου 202314 Αυγούστου 202327 Ιουνίου 202305 Ιουνίου 202305 Απριλίου 202328 Μαρτίου 202321 Μαρτίου 202316 Ιανουαρίου 202311 Ιανουαρίου 202301 Ιανουαρίου 202330 Δεκεμβρίου 202222 Δεκεμβρίου 202221 Δεκεμβρίου 202220 Δεκεμβρίου 202224 Οκτωβρίου 202228 Σεπτεμβρίου 202223 Σεπτεμβρίου 202218 Αυγούστου 202206 Αυγούστου 202212 Ιουλίου 202224 Ιουνίου 202222 Ιουνίου 202228 Μαρτίου 202223 Μαρτίου 202222 Δεκεμβρίου 202116 Δεκεμβρίου 202103 Δεκεμβρίου 202102 Νοεμβρίου 202122 Οκτωβρίου 202118 Οκτωβρίου 202115 Οκτωβρίου 202122 Σεπτεμβρίου 2021